A rómaiak féltek a vámpíroktól!

A rómaiak féltek a vámpíroktól!

Feltártak Olaszországban egy temetőt, ahova gyerekkorú halottakat temettek el tömegével. A mai vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az akkori, 1550 évvel ezelőtti malária járvány okozta a gyerekek halálát, ezt azonban a helyiek nyilván nem tudták, vagy a járványoktól való félelmeik olyan mértékben megrémítették őket, hogy nagyobb borzalmat képzeltek be, mint amekkora volt a valós probléma. 

A temetőben eltemetett testek szájába köveket raktak, és elhantolták őket. Ebből a gesztusból is arra lehet következtetni, hogy a rómaiak féltek a halál utáni életből való visszatérésüktől, és attól, hogy a gyerekek vámpírok voltak.

„Babák Temetőjeként” hívott sírkertben olyan gyerekek nyugszanak a jelenlegi adatok szerint, akikkel a malária végzett: ezt abból is tudják, hogy a koponyák fogain tályogokat fedeztek fel, mely szintén a malária okozta elhalálozás tényét erősítik meg.

A rómaiak viszont babonásan féltek a járványoktól, és még a boszorkányságtól sem riadtak vissza, hogy elüldözzék azt. A halott gyerekek mellé mindenféle halott állatot temettek: békacsontot, kutyakölyök csontot, hollókarmot, az egyik gyerek végtagjaira hatalmas köveket helyeztek, míg a fent említett gyerek szájába egy nagyobb követ raktak. Feltételezések szerint ezzel az volt a cél, hogy ne tudjanak visszatérni a halálból.

Minden vélemény számít!