A német alkotmánybíróság a terrorelhárításról szóló törvény módosítására kötelezte a kormányt

A német alkotmánybíróság a terrorelhárításról szóló törvény módosítására kötelezte a kormányt

   A karlsruhei testület ítélete szerint a 2009-ben elfogadott törvény titkos megfigyelést szabályozó előírásai ugyan alapvetően megfelelnek az alkotmányosság feltételeinek, de “túl messzire mennek” és nem kellően pontosak. Továbbá hiányoznak belőlük a magánélet védelmét és a BKA működésének átláthatóságát szolgáló biztosítékok, és a jogalkotó nem gondoskodott kellőképpen a titkos megfigyelés révén szerzett személyes adatok más hatóságokkal és külföldi szervekkel való megosztásának korlátozásáról.
Az alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a terrorelhárítás a demokrácia és az alapvető jogok védelmét szolgálja, de ezt a tevékenységet csak a többi, ugyanúgy fontos alkotmányos elvvel összhangban szabad végezni. A testület elsősorban a lakások, ingatlanok- lehallgató készülékkel, kamerával végzett – titkos megfigyelését szabályozó előírásokban, illetve a magánszférába ugyancsak mélyen behatoló “online házkutatás” szabályaiban talált aránytalanságot.
Az alkotmánybíróság azt is kifogásolta, hogy a BKA széles körben megoszthatja a titkos megfigyeléssel szerzett adatokat. Ítélete szerint a BKA csak konkrét bűncselekmény feltárására irányuló eljárásban adhat át ilyen információkat más szerveknek, terrortámadások megelőzését szolgáló tevékenység előmozdítására pedig nem oszthatja meg titkos megfigyeléssel szerzett adatait. Az EU-n kívüli partnereknek csak az uniós adatvédelmi szabályok betartása mellett lehet átadni ilyen típusú adatokat.
Az alkotmánybíróság 2018. június 30-ig adott időt a kormánynak, illetve a törvényhozásnak a jogszabály átdolgozására. A BKA addig csak korlátozásokkal alkalmazhatja az érintett szabályokat.

 

Minden vélemény számít!